Hadislerden Seçmeler 1

Bu tür yazılarımda okuduğum ve özellikle paylaşmak istediğim hadislerden derlemeler yazacağım:

 

 

9665– Ebû Zer radiyallahu anh’dan: (Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:)

“Allah Teâlâ söyle buyurdu: “Ey kulla­rım! Ben zulmü kendime yasak ettim, aranız­da da onu yasakladım, sakın birbirinize zul­metmeyin! Ey kullarım! Hidayete erdirdikle­rim hariç hepiniz (doğru yoldan) sapmışlarsı­nız, öyleyse benden hidayet isteyin de ben si­ze hidayet edeyim. Ey kullarım! Benim doyur-duklarım hariç, hepiniz açsınız. Benden iste­yin de ben sizi doyurayım. Ey kullarım! Be­nim giydirdiklerim hariç hepiniz çıplaksınız. İsteyin de ben sizi giydireyim. Ey kullarım! Siz gece-gündüz günah işlemektesiniz. Ben­den bağışlanma dileyin de ben sizi bağışlaya­yım. Ey kullarım! Eğer sizin öncekileriniz, .sonrakileriniz, insanınız, cînniniz, içinizde en takva sahibi olan bir adamın durumunda ol­sanız, bu benim mülkümde hiç bir şey artır­maz. Ey kullarım! Öncekileriniz, sonrakileri­niz, insanınız, cinniniz en kötü adamın kalbi gibi bir kalp taşısanız, bu da benim mülküm­den hiçbir şey eksiltmez. Ey kullarım! Önceki-

leriniz, sonrakileriniz, insanınız ve cirminiz her biriniz tek bir yerde dursa, hep birden benden ayrı ayrı bir istekte bulunsa, ben her birinin isteğini ayrı ayrı veririm de yine be­nim mülkümden hiçbir şey eksilmez. Ancak denize düşen iğnenin (deniz suyundan) eksilt­tiği kadar bir şey eksilir. Ey kullarım! Yaptık­larınız ancak sizin amellerinizdiı; ben onları bir bir sayıyorum, sonra da karşılığını size vereceğim. Kişi hayırla karşılaşırsa, Allah’a hamdetsin, kötü bir şeyle karşılaşırsa, ken­dinden başka hiç kimseyi kınamasın!”

[Tirmizî ve aynı lafızla Müslim.|