Mendel ile Cin Daveti Nasıl Yapılır

İbrahim Sûresi//42

İbrahim Sûresi//42

Öncelikle en sahih cin çağırma metodlarından olan mendeli zati de diğer tüm husular gibi ehil bir kimseden öğrenilmediğinde kişi genellikle başarısız olmaktadır. Mendel en temel kavramla ayna daveti olarak geçmektedir. Ancak ayna kullanılmayan pek çok sahih mendel formülüde el yazmalarında vu ulvi varlıkların öğretilerinde mevcuttur. Bu hususta eğer mendel-i zati ile ilgilenen ve sahih bir formül arayan kardeşlerimiz var ise bizimle irtibata geçip detaylı bilgi alabilir ve yardıma ihtiyaç duydukları konuları çekinmeden bize açabilirler. Her şey hiç şüphesiz Allah c.c. nun istemesi ile olur biz kul olarak isteyeniz o verendir o çokca verendir yeterki biz yeterince isteyelim ve her zaman hayır üzere olana yönelip takvadan ve ihlas yolundan uzaklaşmayalım. Pek çok insan bu ilimde cinlere ve gariblere hükmettiğini sanıp egosunu ve nefsini kabarttı. Öyle ki hadimlere hükmettiğini sanıp sihirbazlığa yöneldi bazen maddi bazen ise daha adi çıkarlar için imanını satanlar her an çevremizde bulunmakta. Gerek cinlerden gerek insanlardan pek çok kafir ve zelil durumda olanlarla iç içe barınmaktayız. Kardeşlerim hükümde malik olanda yalnız Allah c.c. dur.

Onun hükmünün yetmediği ve kuşatmadığı hiçbir şey yoktur. O azap verenlerin en kahredicisi olan Kahhar ve ikram edenlerin en güzeli azamet ve ikram sahibi Zülcelali Vel İkram dır. Ondan başka ilah yoktur ve ne yazık ki cinlere hadimlere şeytan ve feriştahlara hükmettiğini zannederek kendini iblise oyuncak edenler bunun farkında ayettede yazdığı gibi elem ve azap dolu bir günde fark edecekler. Cinler feriştahlar hadimler ve yaşayan diğer varlıklardan yardım almak ilmi paylaşmak sadece bir vesiledir. Ve bu vesile hiç şüphesiz Allah c.c. nun rızasını kazanmak için kullanılmalıdır. Bunun dışında kendilerini hükümran görenler cinleri çağırıp gaybi soranlar ve onların müslüman olmayan tayfalarıyla anlaşmalar yapıp imanını satanlar hesap gününde yaptıkları ticaretin her iki taraf içinde ne derece zararlı olduğunu göreceğini yine Allahu teala ayetlerinde açıkca belirtmektedir. Bu hususta ilme gönül veren kardeşlerim sakın hükümdar olacağınızı sanmayın. Bu ilim kıtmir ilmidir evliyalık kalben vuku bulur bu ilim evliyaların ve erenlerin kapısında bekçi köpeği olanların. Nefsini ezebilenlerin ilmidir. Bu ilim cefa ilmidir sakın sefa süreceğinizi sanmayın. Her sefada şeytanların ve iblisin bir oyunu vardır. Bizi arayıp ben cin çağıracağım ne zaman eşya ilmine hakim olurum ne zaman muhabbet ilmine hakim olurum gibi sorular sorup kendi nefsi ihtiyaçları için ilme yönelmiş kardeşlerimize bu ilimden ırak olmalarını. Hakikati anlayacak olgunluğa erişene dek ilmin kapısını çalmamalarını dilerim.

 

İletişim: havasalimi@yandex.com

Muhabbet Nevileri

Merhaba sevgili dostlarım.

Bazı durumlarda çiftlerin arası soğur ve bu durumda evlilik mevkisinin zararı söz konusu olur. Bu tip durumlarda iki kişinin ayrılmamaları üzere muhabbet muskası yapılabilir. Allah c.c. evlilerin barışmasını, muhabbetlerinin daim olmasını ve eşler arasındaki huzursuzluğun giderilmesini buyurmuştur.

Çok çeşitli muhabbet muskası söz konusudur hatta internette hiç bir aslı ve esrarı olmayan canbar veya 7 kağıda yaz yak tarzında pek çoğu uydurma Hint mitolojisi kökenli işlerin Doğu majisine getirilmiş halidir. Muhabbet muskası da diğer tüm muskalarda olduğu gibi uğraş, emek ve profesyonellik ister. İlmi bilmeyen kişilerin muhabbet muskası diye yaptığı şeyler büyüye girebilecek düzeyde olabilir. Veya yapılan iş tutsa bile temeli sağlam olmadığı için geçici olabilir. Keza ve keza hiç tutmadığı gibi ters tepip iki kişiyi kanlı bıçaklı hale getirebilir.

Muhabbet muskası hakkında bizden yardım alabilirsiniz kardeşlerim. Elimizdeki el yazmalarından derlediğimiz ve tecrübe ettiğimiz sahih formüllerle Allah c.c.’nun izniyle sevenleri bir araya getirebilmekteyiz.

Muhabbet muskası büyü müdür?

Evet sevgili kardeşlerim bize en çok sorulan sorulardan biri de budur. Bununla ilgili konuşmak için İslam’da evlilik ve bağlılığın yerini bilmek gerekir. Kardeşlerim, iblis bir gün evlatları şeytanları yamacına çağırmış. Ve hepsine bugün insanları nasıl yoldan çıkardıklarını sormuş. Şeytanlar konuşmaya başlamış. Biri “ben bir kimseyi içkiye müptela ettim” demiş, Şeytan gülümsemiş ve aferin demiş. Bir diğeri ise “ben pek çoğunu zina ile buluşturdum” iblis bu sefer pek bir keyiflenerek “doğrusu sen çok değerlisin” demiş. Bir diğeri “ben bir Müslimi başka bir Müslime kırdırdım” demiş. Şeytan bu sefer olanca bir kahkaha atıp evladıyla gururlanmış. Bir diğeri ise “ben bir karı kocayı birbirinden ilalebet ayırdım” demiş. İblisin gözleri yuvalarından fırlayacak gibi olmuş. Diğer hepsini huzurunda karşısında tutarken onu yanına almış ve “işte sen bana yaraşır olanlardansın. Doğrusu pek fazla övündüklerim ve kayırdıklarımdan oldun” demiş. Bunun üzerine eklemiş “bilmeli ki bir Adem veya Havva’yı alkolik etmek zinaya düşürmek veya katil etmek bu işin yanında pek basittir. Öyle ki bir karı koca ilalebet ayrıldığında kadın veya adam veya her ikisi de hem zinaya düşer hem gaflet ile ibadetten uzaklaşır hem alkole gider hem de icabında cinayet işlerler. Bunların oluru pek yüksektir. ÇocuklArı varsa bir de onların da ayağı pek kolay kayar. Bunları kandırmak ve isyan ettirmek pekçe kolaydır. Benim gözümde sizler arasında birbirleri için hayırlı olan bir çifti ayıran kadar kıymetlisi yoktur.” Diyerek sözlerini bitirmiş.

Bu mesele birbirleri için hayırlı olan eşlerin ayrılığının ne büyük felaketlere gebe olacağını gösterir. Bu sebeple kardeşlerim bilmek gerekir ki hayır üzere bir evliliğin dağılmasındansa dağılmaması için her türlü çabayı göstermek daha iyidir. Muhabbet muskası ve nevileri hayır üzere bir karı koca arasına (imam nikahı gözetilerek) yapıldığında herhangi bir büyü olma durumu söz konusu değildir. Zira bu mesele pek çok küfrün önüne geçecektir inşAllah. Lakin aralarında imam nikahı olmayan iki kişiye muhabbet muskası yapmak sakıncalıdır. Kişilerden biri evli ise bu büyüdür. Kişiler zorla bir araya getirilmek isteniyor ve ikisinin de bu işte gönlü yoksa bu yine büyüdür kardeşlerim. Havas ile büyü arasındaki çizgi saç telinden incedir ve niyete bakan bir hare gibidir. Cahilce işlerden sakının kardeşlerim, bilmediğiniz ilmi bilenlere, işi ehillerine bırakın. İnternette dönen hiç bir muhabbet muskası ve sevgi nevisi tam ve eksiksiz değildir. Hepsi eksik ve noksandır. Eksik ilimden sakının.

Muhabbet nevisi hakkında bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Tılsım Nedir Nasıl Yapılır

Merhaba dostlarım.

Tılsım ilmi hakkında pek çok şey yazılıp çizilmekte. Öncelikle evet tılsım bir ilimdir ancak ismi tılsım ilmi değil kalem ilmidir. Kalemden kasıt yada tılsımdan kasıt şifrelenmiş esma ve kasemlerdir kardeşlerim. Bu şifreler hazırlanış biçimine göre çok kuvvetli olabilmektedir. Öyleki bazen doğru hazırlanmış bir tılsım Allah c.c. nun izniyle maksadına hazırlandığı an ulaşabilir. Bu nedenle kalem ilmi son derece tehlikelidir. İki tehlikesi vardır. Birinci tehlikesi kalem ilmiyle yazılmış olanlar iki ana kola ayrılır. Uhreviler (sülfi veya şerri veyahut ulvi amaçla olabilir) ve şeytaniler (sadece sulfi ve şerri amaçladır genelde daha çok şerri) Uhrevi tılsımlar Kuran-ı Kerim levasındadır yani Allah c.c. nun yasakları dahilinde hazırlanır esmalar ayetler sureler yine amaca uygun görevlilere yönelik uhrevi kasem ve esmalar içerirler. Şerri amaç sadece şerriyi bastırmak içindir. (misalen zina ehli ile sarhoş ehli olan 2 kişiyi birbirinden ayırmak. Cebbar ve din düşmanı bir kafiri ters yüz etmek veyahut kahır ehlini kahretmek.) Ki bunu yapmak için Allah c.c. dan izin istemek istişareye yatmak bu konuda yetkin olmak (bu yetki zaten Allah dostu olanların ve nefsini ezebilmişlerin kalbinde bulunur sıradan bir insanın bir zalimi dahi kahretmeye tenezzül etmesi imanını sıkıntıya sokar)  gerekir.  Birde şeytani tılsımlar vardır. Bunlar namuslu ve imanlı insanlara zulmetmeye yönelik şeref ve akıldan noksan cahillerin kendini eğlendirdikleri ve cehennem ateşini kucaklamaları için yeterli olan büyü dahilindeki Allah c.c. nun rızasının dışında olmak bir yana putperestlik ve ateşperestlik içeren insanı insanlıktan çıkaran işlerdir.

Diğer tehlike ise kalem ilmi sahibi olmayanlar sağdan soldan buldukları tılsımları kafalarına göre kullanarak kendilerini ateşe atma durumlarıdır. Bu durum bilinçsizce olsa bile bir ceza hükmü vardır. Ve eninde sonunda cahilce işler yapıp ilmi hafife alanlar ilahi teminattan mahrum kalarak şeytanilerin ve iblisin oyunlarına açık hale gelirler.

Bu riskleri anlattıktan sonra tılsım ilminin yani kalem ilminin nüsha (vefk) ilmine göre farkları ise vefk insan temelli bir husus iken tılsım daha çok bir görevliyi bir konu hususunda harekete geçirmekle alakalıdır. Tılsımlar muhabbetten davetlere kadar pek çok konu için hazırlanabilir misalen aşşağıda bir ifrit daveti için hazırlanmış tılsımlar vardır. Bu tılsımları ehil olmayanların kullanmaması için eksilterek koyuyorum kardeşlerim.

 

tılsım tılsım 2 tılsım 3

 

Bu tılsımlar sıradan şekiller veya karalamalar değildir kardeşlerim. Her biri ayrı bir kalem lisanında arapça olarak anlam taşımaktadır. Bu ilimden haberdar olan bu tılsımların anlamını çözebilen pek azdır. Zira bu semboller aslında çok önce yaşamış peygamberlerin kalem yani alfabeleriyle ilişkilidir kardeşlerim. Misalen Cerciş a.s. ın kalemi farklıdır Süleyman A.s. zamanında yaşamış kahinlerin kalemi ayrı. Hatta onun vezirinin kullandığı berhelü kalemi farklı. Lisyavani isimli Lut a.s. ın kalemi farklıdır. Tılsım ilminde bu kalemlerin yani gizli alfabelerin kullanılmasının nedeni ise tılsımlar hazırlanırken bu tılsıma görevli tayin edilen cinnilerin hadimlerin feriştahalrın ve daha üst veya alt varlıkların bu kalemleri bilmesi ve içindeki sırrı çözebilmesidir. Eğer tılsımlar doğrudan arapça yada insanların bildiği sıradan bir dille yazılsaydı tılsım (yani gizli,sırlı anlamına gelir) olmaktan çıkarlardı. Faket bir tılsım yapan kişi ne yazdığını bilir. Yani misalen kahinlerin alfabesini kullanarak bir kişinin manevi perdesi kaldırılmak isteniyorsa kahin alfabesince bu işi yapacak müvekkilin ismi ve bu işe uygun komutlar yazılır. Uzun olmaması için komut yada ayetlerin ebcedi çıkarılıp sayı değeri kelime haline getirilerek o sırlı kelime o sırlı alfabe ile yazılır. Size bu sırlı alfabelerden birini ve o alfabedeki sembolelrin arap dilindeki karşılık geldiği harfi gösteren bir el yazmasından örnek sunmak isterim. Zira ben medyumum… Ben okudum mu olur… Ben bu ilme ömrümü verdim… Ben bu ilmi ilmin beni bildiğinden daha iyi bilirim… Vs gibi kamyoncu laflarını diline pelesenk etmiş cahillere bunu sorduğunuzda size “saçmalama,öyle birşey yok, o tılsımların anlamı yok, o tılsımların anlamını kimse bilemez,” gibi laflar sarfederek sizide kendi yanlışlarına inandırmaya kalkabilirler.

İşte örnek bir kalem:

kalem örneği

Elbette cahillerin bunuda kullanmaması için bazı harfleri gizledim. Keza misalen bu kalemin birde telaffuzu vardır. Yani her biri ayrı birer dil gibidir. Arapçada elif harfi e sesini verir ancak bu kalemde misal Elife denk gelen harfin okunuşu Elras dır  Tı ya denk gelen Tığrav (Tı ra vav) şeklindedir. Buda tılsım ilminin burada anlatamayacağım özel bir sırrıdır. Zira sırları bana öğreten dostlarım buna izin vermemektedir. Ve Allah c.c. nun ( ki o tüm sırların tek ve kesin sahibidir.) bana verdiği sırrı doğrudan açıklayarak sırrımdan mahrum kalıp zelil olmamak için tılsım ilmine dair daha fazla anlatım yapamamaktayım. Kısaca size tılsımların göründükleri gibi olmadığını ve bu ilmin çok çok gizli bir şekilde kaldığını ve bugün kendini ilim irfan sahibi sananların pek çoğunun aslında tılsım ilmine dair hiçbir şey bilmediklerini size anlatmak istedim. Elbette bu ilmi bizim gibi bilen hocalar gizli evliyalar ustalar var. Ancak kardeşlerim siz bilip bilmeden ordan burdan alınmış işe yaramayan yada ne işe yaradığını dahi tahayül etmeden paylaşılmış tılsımlara itibar etmeyin. Tılsım yazdırmak veya bu ilmi öğrenmek istiyorsanız bize müracaat edebilirsiniz. Unutmayın ki sırrında bilgininde her türlüsünü dosdoğru yalnızca Allah c.c. bilir. Biz inandık ve tasdik ettik ondan başka ilah yoktur ve Muhammed Mustafa S.A.V. Onun kulu ve elçisidir. Dertde devada ondandır şerde hayırda ondandır. Bundan şüphe eden veyahut başka kapıda yardım dilenen bizden değildir. İlim diye el uzattığınız deryaya dikkat edin kardeşlerim. O derya bazen insanı boğar bazense kor alev gibi yakar eritir.

İletişim: havasalimi@yandex.com

Vefk veya Muska Nedir Nasıl yapılır?

Vefk veya muska kelime anlamı olarak uyum demektir. Pek çok internet sitesinde çeşitli vefkler mevcuttur. Lâkin bu vefklerin çoğu işe yaramamaktadır. Çünkü vefk uyum demektir kardeşlerim. Ve size uymayan bir elbise giydiğinizde nasıl ki rahatsız olacaksanız size uymayan bir vefk de sizi aynı derecede rahatsız eder veya işe yaramaz durumda olur. Vefk ilmini çokca insan bildiğini söylesede yada bazıları vefk yazmanın kolaya kaçmak olduğunu zannetsede kişiye uyan özel bir vefk yapmak pek çok pozitif ilim (matematik,geometri,kimya vb) kabileyeti. Yüksek bir kalp ileri bir zihin temiz bir akıl ve ihlaslı olmayı gerektirir. Hiç şüphesiz kalplerin derinliklerini ve her şeyi yalnızca Azamet ve İkram sahibi Allah c.c. bilebilir. Kardeşlerim vefk ilminde kullanılan bazı parametrelere gelin beraber göz atalım:

Ali ibni Meryem isimli bir kardeşimiz için Allah c.c. nun izniyle mertebe kazanması hususunda bir vefk yapmaya kalktığımızı varsayıyoruz. Bakalım temel bir vefk için neler gerekiyor:

*Alinin doğum tarihi mümkünse doğum saati ana adı.

*Burcu ona etki eden gezegeni bilmek. Etki eden saati bilmek. Onun buhurlarını bilmek.

*Fiziksel görüntüsünü bilmek. İsminin ve anne isminin ebced değerlerini bilmek.

*Ebcedi iyi kavramak.

*Ayetlerin insanlar ve ruhaniler üzerinde etkilerini hangi ayetin hangi etkiye sahip olduğunu bilmek.

*Kalem bilmek (daha sonra açıklanacak)

*Hangi malzemelerin kullanılması gerektiğini hangi günde yapılması gerektiğini hatta hangi ayda yapılırsa daha tesirli olacağını bilmek.

*Ayın hareketlerini bilmek içinde bulunulan durumda bir engel (büyü,beddua,hak almış olmak) olup olmadığını bilmek.

*Engel çözülebiliyorsa önce engeli çözmek (büyüyü bozmak,beddua dan arınmak,hak alınmışsa hak sahibinden helallik dilenmek)

Bunlar kardeşlerim standart bir vefk uygulamasındaki temel gereçler keza vefki hazırlayacak olan ihlaslı kişi durumun hezameti karşısında daha fazlasına ihtiyaç duyabilir.

Bu hususların hepsi tamam ise vefk yazılır ama neye göre? Vefk dediğimiz olay iki türlüdür birincisi belli bir vefki falanca kişi için düzenlemek (daha hızlı yapılabilsede daha karmaşıktır çünkü nasıl ki bir mühendis kendi çizdiği projedeki binada neyin nerde olduğunu ne işe yaradığını bilirse aynı şekilde vefki sıfırdan yapanda daha rahat eder. Ancak başka bir mühendisin çizdiği proje üzerinde çalışan mühendis elinde hazır bir proje olsada onu düzenlerken yapacağı en ufak hata işi çıkmaza sokabilecektir. ) İkinci yol ise eldeki verilerle ve sahip olunan ilim ile kişiye özel vefkin sıfırdan yazılması ve sadece o kişiye etki edecek biçimde tasarlanmasıdır. Misal kardeşlerimiz bize aşşğıdaki vefki boynunda taşıyıp gelerek ben bu vefki cinlerden korunma maksatlı yaptırdım ancak işe yaramadı diyenler var.

Bahsi geçen vefk budur:

Örnek

Örnek

Kardeşlerim bu örnek vefk Gazali Hazretlerinin düzenlemiş olduğu sırlı bir vefktir ve pek çok amaçla kullanılır. Ancak bu vefki boynunuza takmanızda hiçbir faide yoktur. Zira bu vefk kişiye özel gün ve saatte özel buhurlama ile yazılmamış. Maksada uygun ayetler ve esmalar ile donatılmamış. Gerekli lafızlar yazılmamış. Amaca uygun melek isimleri ile çeperlenmemiş ve dahada vahimi herhangibir kasem çıkartılmamış ve örneğin Ali ibni Meryem ile alakalı hiçbir şey taşımamaktadır. Yani yukarda gördüğünüz vefk vb leri kardeşim (çevresine ayetler yada melek isimleri yazılmış örnekleride bolca mevcuttur. ) vefk ilmi dahilinde hiçbir işe yaramaz ne yazıkki.

Çalışan bir vefk örneğinin çok daha dolu olduğunu aşşağıdaki örnekten görebilirsiniz. Önreği alıp kendi için kullanmaya çalışacak ehil olmayan arkadaşalrın kendilerine zarar verip mesul olmamak için özel yerlerini karaladım.:

Örnek 2

Doğru Vefk e Örnek

 

Kısaca kardeşlerim sizlere vefk yapıyorum diye önceden yazılmış yada fotokopi çekilmiş sıradan nevilerle ümitlerinizi hezeyana uğratan. Vefk ilmini bilmeden ahkam kesip kendini medyum ilan eden esma bilmezlerden uzak durmanızı öneririm. Yanlış yapılmış veya kafirce işlenmiş vefkleri taşımak ruhunuza ve imanınıza zarar verir. (şeytan isimleriyle nakşedilmiş adeta şeytan zikreden makinalar haline gelmiş Kuran-ı Kerim in mübarek ayetleri üzerinde değiştirme yapma gafletine düşmüş kafirce işler) Vefk ilmini doğru bilenler pek azdır. Bu ilim artık fazla öğretilmemektedir. (belkide en hayırlısı) Ancak dediğim gibi yarım işlerin ne gibi zararlar verebileceğini sadece Allah c.c. bilir. Allah’dan korkun kardeşlerim. Cahilce işler yapmayın. Vefk ve dua yazdırıyorum diye büyü ve şirke girmeyin. Üç gün rahat edeceğim diye şeytanları zikretmeyin. En büyük kahırlarıda çekseniz Allah’ı zikrederek yakın nefsinizi kılığına kıyafetine kelamından melamına kanıpta ilim uleması sanıp gizli putperestlerden, firevun perestlerden ve ateşperestlerden medet ummayın. Vefk ilmini bilmeden cahilce iş yapanların sarığına sakalına kanmayın. Türkiye ruhani ilimlerin en çok sömürüldüğü ve yanlış icra edildiği yerler arasında. Rehberimiz Daime Kuran-I Kerim yolumuz daime şehadet yolu olsun inşAllah.

Eğer bir sıkıntınız varsa vefk ilmiyle dilinizin yetmediği anda bile kalben ve cismen Allah c.c. ve ayetlerini zikreden mübarek bir nüsha taşımak istiyorsanız bizimle iletişime geçin. Unutmayın ki kardeşlerim tüm dertleri veren Allah c.c. ve hiç şüphesiz tüm dermanda onda ve ona doğru kulluk etmekde saklıdır. Vefkler azametler kelamlar ve mübarek yardımcılar sadece insan olarak yetemediğimiz yerde Allah c.c. nun izniyle ruhumuza ve kalbimize yardımcı olabilir. Nefsini kırbaçlayıp zikri dilinden kalbe indirenlerin ne vefke ne ekmeğe ne suya ihtiyacı kalmaz. Onlar ki sefalet içinde gibi görünen münzeviler benzer halbuki kalplerinde cenneti taşırlar. Allah cümlemize erenlerin ve dervişlerin mertebesini nasib etsin inşAllah. (Amin)

 

İletişim: havasalimi@yandex.com

Fal Baktırmak Günah Mı?

fal-baktirmak-gunah-mi

Pek çok insan günümüzde fal denen bir kanserin içinde yaşamakta. Şunu söylemeliyim ki hiçbir şekilde günah olmasaydı ve yasalar tarafından suç kabul edilmeseydi gidip uyuşturucu kullanır mıydınız? Bazı belirli cevapların dışında eminim pek çoğunuz hayır derdi. Çünkü yasalarda suç olmasa ve günah dahi sayılmayacak olsa bile insan aklı kendine zarar veren bir bağımlılık edinmeye kolay kolay razı olmaz. Tek bir unsur dışında… KEYİF… İşte tam da bu noktada fal da insana son derece zarar veren bir keyif. Önce işin dini boyutunu ele alalım. Bakalım fal hakkında hadislerde ne yazıyor:

“Kim bir kâhine gider, dediklerini doğrularsa; şüphesiz ki Muhammed’e indirilmiş olanı inkâr etmiş olur.”

“Her kim bir arrafa gidip de ona bir şey sorarsa, kırk gecelik namazı kabul olmaz”

“Kâhinler bir şey değildirler.”

Peki fal baktırmak günah mı? 

Kısacası fal baktırmak haram… Ve dinden çıkmak söz konusu. Bunu zararlar hanesine yazdık hem de en büyük zarar.

İkinci zarar ise fal denen şeyin tamamen boş umutlar dünyası olmasından mütevellittir. İnsanı tıpkı uyuşturucu gibi güzel ve efsunlu sözlerle kendine bağladıktan sonra, o kişi aklını yitirircesine her mesele için fal baktırarak adeta zihnini onun zihninden daha aşağıda olan falcılara ve kahin müsveddelerine teslim ediyor. Unutmayın ki dostlar falcılar size geçmişten haber verirler. Zira cinler geçmişlerinizi sizin nefesiniz burnunuzdan ciğerinize gitmeden daha çabuk öğrenip bildirirler. Cinler bilgisayarlara benzer. Bir cin 1000 yıldan fazla ömre sahiptir ve bu ömür neticesinde sizin gibi birebir, aynı karakterde, aynı zihniyette, aynı burçta Aliler, Veliler, Ayşeler görmüş geçirmişlerdir.

Haliyle siz bir falcıya falan ile evlenmem iyi mi olur dediğinizde cin o falanın yanına gider ve bakar. Geçmişine bakar ve sonra onu analiz edip kendi yaşamındaki falan gibileri hatırlar. Sonra size bakar ailenize sizin gibi gördüğü başka insanların geçmişlerini ve kararlarını hatırlar. Ve bu dostlarım, siz sorunuzu tamamladıktan gayri 5 kelime daha kuramadan önce olacak kadar hızlı bir biçimde gerçekleşir. Cinler için mekan ve hız bizdekine göre çok farklı kurallara tabidir. Dolayısıyla tıpkı bir istatistik uzmanı gibi size ortalama bir cevap verir. Siz de o cevapalar gerçek olduğunda ah vah edip “ne iyi kahinmiş vay vay vay bu ermiş, yok bu aşmış” dersiniz.

Hala fal baktırmak günah mı diye soran varsa Allah akıl fikir ihsan etsin o kişilere. Dostlarım bu 1 yaşındaki çocuğa ateşin elini yakacağını söylemekten farksızdır. Bunda insan alemi için bir mucize ya da esrar söz konusu değildir. Çünkü onlar kafir cinlerdir. Onlar sahibini, sahibinin onları yönettiğinden daha çok yönetir. Hadi gerçekten kudretli cinlerse Belkıs’ın tahtını ve ordusunu getirdikleri gibi bir yükü Fırat Nehri kadar bir mesafeden önünüze getirsinler de kendi alemlerindeki basit şeyleri bize kudret diye kakalmadıklarına şahit olalım.

Veyahut onlar Musa a.s.’ın denizi yardığından gayri, geçtim denizi bir bardak suyu ortadan ikiye ayırsınlar da öyle kudretten söz etsinler. Onlar Müslim cin ve hadimler ordusu karşısında ayetlerin sesiyle tir tir titreyen soytarı ve şaklaban şeytanlardan fazlası değiller. Öyle değillerse bir kahinin cini gelsin de ayetlerin okunduğu bir sırada oradan bilgi taşısın (ki asla cesaret dahi edemez) ya da tennur ateşi gibi üzerlerine yağan Bakara ve Cînn suresinin bir kelimesinden dahi kaçmayı denesinler.

Falcılık sadece bir kandırmaca ve eğlencedir. Keza bu eğlence insanı dinden çıkartacak kadar tehlikeli ve kafir cinlerin kudret adı altında satmaya çalıştığı hokkabazlıklara insanın zihnini ve ruhunu savunmasız bırakarak delirmesine ya da zaten imandan yoksun olan kalbin kirlenip tamamıyla saf değiştirmesine neden olur. Unutmayın ki dostlarım, fal ve falcılık yasaklanmıştır. Ve bu yasaklar aşıldığında kişi şeytan ve iblisin niyetine karşı savunmasız kalacaktır. İnşAllah fal baktırmak günah mı sorunuza yeterince açık cevap verebilmişimdir. Şimdi hala imanınızı ve ilahi teminatı buna değiş edecekseniz siz bilirsiniz.

Büyü Belirtileri veya Cin Musallatı Nasıl Anlaşılır?

cin-musallati-ve-buyu-belirtileri

Merhaba sevgili dostlarım.

Bu yazımda çokça sorulan bir sorunun genel cevabını vermeye çalışacağım. Öncelikle bir kişide cin musallatı veya büyü belirtileri olup olmadığını anlamanın en doğru yolu sorulara kendi kendine cevap vererek üzerinde negatif bir etkinin ya da obese edici bir varlığın olup olmadığını saptaması, büyü belirtileri ve büyünün etkilerinin bulunması,5 veya fazlasına evet diyorsanız üzerinizde etki vardır. Hiç şüphesiz her şeyin en doğrusunu Allah c.c. hazretleri bilir.

1. Gece, özellikle sabah namazı vaktine yakın esnada durduk yere uyanma durumu oluyor mu?

2. Korkarak uyanma, yataktan sıçrama, sanki yatağa düşerek uyanma veya büyük bir korku ya da sıkıntıyla uyanma oluyor mu?

3. Bir odada bir mekanda yalnız kalındığında korku, titreme veya ürperme ya da izlenme hissi oluyor mu?

4. Bir sokakta yürürken, bir yere giderken, sanki çevreden veya arkanızdan biri size bakıyormuş hissi ya da izleniyormuş hissi var mı?

5. Evde uyur/uyanık halinde ya da uyanıkken tıkırtı, hışırtı, çınlama vb. gibi gaipten sesler duyma söz konusu mu?

6. Öfkeyi kontrol edememe basit şeyleri büyütme sebepsiz yere büyük öfke patlamaları veya sebepsiz tartışmalar oluyor mu?

7. Sürekli evde kalma isteği, insanlardan uzaklaşma ve bunalım durumu, buhran ve intihar düşüncesi gibi durumlar var mı?

8. Aile veya arkadaşlar ile basit tartışmaların saçma ve anlamsız yerlere uzayıp kırıcı kavgalara dönüşmesi ve hemen ardından pişmanlık ile kendini suçlama var mı?

9. Allah c.c.’ya sırt çevirme, imanda eksiklik veya farklı inançlara sempati duyma hali var mı?

10. Her işin ters gitmesi, maddi manevi işlerin hep yarıda bozulması var mı?

11. Nedeni tıbbi olarak açıklanamayan ağrı, sürekli ağırlık ve yorgunluk hissi, bitkinlik ve sürekli uyuma isteği var mı?

12. Psikolojik bir rahatsızlığın doktor kontrolüne alınmış olmasına rağmen sürekli kötüye gitmesi, ilaç ve terapinin dahi hastayı rahatlatamama hali var mı?

13. Yüzde ve vücutta sürekli çıkan çıban ya da sivilceler var mı?

14. Yemek yemede düzensizlik, sürekli açlık veya sürekli iştahsızlık hali var mı?

15. Günah olan şeylere sempati ve istek duyma hali var mı?

Eğer bu sorulardan beş veya daha fazlasına cevabınız evet ise büyü belirtileri gösteriyor olabilirsiniz veya muhtemelen bir cin musallatı etkisi altında olmanız söz konusu. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. İletişime geçmeden önce lütfen mesaj atınız.

Cin Nasıl Çağırılır?

Cin Suresi // 20

Cin Suresi // 20

Merhaba sevgili dostlarım.

Pek çok kişi cinler alemi ile ilgilenmekte ve kendilerine cinni birer yardımcı edinmek istemekte. Özelliklede son zamanlarda bu konuya ilgi artmış durumda.Öncelikle bu kardeşlerime cinler hakkında daha önce yazdığım yazıyı incelemelerini rica ederim. Cinler Hakkında

Şayet o yazıda her türlü risk ve yanlış bilgiye dair aydınlatma sağlmaya çalıştım. Bu konuda yazılmış en güzel eserlerden imam-i Şibli hazretlerinin çok kıymetli eserinden söz ettim ki o eseride baştan sonra dikkatle okumanızı şiddetle tavsiye etmekteyim.

Bu yazıyı okuduğunuz halde yinede bu cinler ile bağlantı kurmak istiyen kardeşlerim vardır ki olduğu aşikar. Öyleyse gidip saçma sapan ilim bilmeyen forum köşelerinde kendini ulema sanan. Yada bir dergah altında bulunup o dergahın ruhundan ve güzelliğinden uzak şekilde  sen bize falanca yıl hizmet et bizde sana ilim verelim diyen yalancılara bulaşmaktansa benimle iletişime geçip el yazmalarından derlediğimiz hakiki ve şahsımızca tecrübe edilmiş davetlerden. Ruh ve amacınıza uygun olanı seçip doğru ve helal bir biçimde tertip etmeniz en güzelidir. Yanlış ilim imana zarar verir heleki kötü bir cin ise cümle insaniye kin güden bir düşmandır o şeytandandır. Bu gibi sıkıntılara bulaşmamak için bizimle iletişime geçin kardeşlerim. Size uygunsa bir tertip sağalr ve Allah c.c. nun izni dahilinde rehberlik ederiz. Allah c.c. cümlemizin yâr ve yardımcısı yüce Kuran-ı Kerim cümle müslimin rehberi olsun inşAllah.

 

İletişim: 0533 056 29 36

Büyü Nasıl Bozulur?

Merhaba dostlarım.

Pek çok kimse büyü nedir nasıl yapılır neden yapılır neyle yapılır gibi mühim soruların cevabını bilmeden. Yapılan büyünün türünü büyü yaparken okunanları veyahut havas konusunda genel anlamda zerre bilgi sahibi olmadan büyü bozmaktan söz ediyor ne yazık ki…

Misalen bulunan muskanın hemen sirkeye veya akarsuya atılması yakılması (bazı durumlarda büyüyü çok daha şerli hale getirir bunları yapmak) baştan aşşağıya bir saçmalık olup. Kanser hastası bir adama tıbbi ve manevi hiçbir yol yordam bilmeden her gün bir kutu sirke iç diyip midesini patlatmaya benzer bu yapılan. Hele ki evi sirkeyle silmek (Allah c.c. nun nimetini ki peygamber efendimiz s.a.v. ın o ne güzel nimettir diye övdüğü bir nimeti yerlere sandalyelere ayak altına vs dökmek…) yada sirkeli su ile yıkanmanın tutup çok afedersiniz ekmekle yer silmekten yada zamanında putperestlerin yaptığı şaman ayinlerinden olan süt ve balla yıkanmaktan hiç bir farkı yoktur. Bu tür batıl yöntemlerden uzak durunuz kardeşlerim. Kendini medyum diye tanıtan asper kelam bir dua okumaya eğrinen besmele çekmekten korkan tek işi fal fincanından cinnilerle görüşüp millete kendinde olmayan aklı vermek olan zibidi ve ilim fukaralarından uzak durunuz. Yada büyü bozmak için milleti kırbaçlayan “falanca nın başı açık bunun büyüsü tesettüre girmeden bozulmaz” yada “falancanın evlilik çağı gelmiş bunu ehli sünnet (burda kendinden bahsederek) biriyle nikahlamadan bunun kısmeti açılmaz” gibi tezahürlerde bulunan cahil ve ahmak sürüsünüde evinizden ocağınızdan içeri sokmayın. Büyü Allah c.c. ya yakarış, ayetler, mübarekler ve havas-i ilimlerin birleşiminden oluşan formüllerle çözülür kardeşlerim. Bu formüllerin her biri yapılan büyüye özel olup ezbere büyü bozulmaz. Büyü bozdurmak isteyen kardeşlerimiz yada bakım yaptırmak isteyenler numaradan mesaj veya whatsapp yoluyla iletişime geçebilir. (0533 056 29 36)