İletişim

GİZLİLİK POLİTİKASI VE İÇERİK ÜRÜN VE VEYA HİZMET KULLANIM ŞARTLARI:

UYARI; OKUYUP ANLADIĞINIZI ONAYLAMIYORSANIZ İLETİŞİME GEÇMEYİNİZ. İLETİŞİME GEÇTİĞİNİZ TAKDİRDE BU YAZIDAKİ BELİRTİLEN DURUM VE ŞARTLARI YÜKÜMLÜLÜK VE HAKLARINIZI KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ!
Havasalimi.com içersindeki içeriğin herhangi bir din ve mezhep ile doğrudan yada dolaylı  alaka veya içeriğin herhangi bir dine veya mezhebe uygunluğuyla ilgili teminat ve iddiası yoktur. Site içeriği ve sitede bulunan kişilerin kesinlikle dini önder ve/veya dini oteriter veyahut diyanete bağlı bir merci ile dolaylı yada doğrudan alakası veyahut bunu yansıtan bir iddiası yoktur. Havasalimi.com isimli sitemizde yer alan bilgiler bilgilendirme amacıyla değil bilgi,ürün ve/veya hizmeti sağlayan şahıs veya şahısların şahsi görüşü ve bireysel düşüncesidir. Bu noktada söz konusu bilgiler maddi/manevi değerlerinizle ters düşebilir. Kimsenin dini ve mezhebi çerçevesinde yönlendirici amaç taşımamaktadır. Bu hal üzere bizimle iletişime geçen kişilere hatırlatmakda fayda gördüğümüz ikinci husus; Havasalimi.com sitesindeki içerik bağlantı ve görüşmelerden alacağınız herhangibir danışma yada herhangibir hizmet ve ürün karşılığında yaşayabileceğiniz maddi manevi tüm zararın sorumluluğu bizlerle telefon mail yada site formu üzerinden iletişime geçen sizlere aittir. Bu durumun aksi halinde olması rızanızla iletişime geçtiğiniz göz önünde bulundurularak mümkün değildir. Bizden alacağınız bilgi yada hizmet İslam dini nezdinde bir hüküm veyahut fetva değildir. Sitede yer alan Hoca tanımı dinsel bir anlam ifade etmemekle birlikte. Türk Dil Kurumu’nun güncel sözlük içeriğindeki “HOCA” maddesinin 3. anlam başlığı olan “Akıl öğreten, öğüt veren kimse” anlamıyla kullanılmaktadır. Sitenin ismi ve içeriğinde yer alan Havas Alimi ve veya havasalimi terimi ise dini veyahut resmiyeti olan bir yetki ve hüküm bildirmemekle birlikte tamamen edebi bir mahlas olarak yer almaktadır. Herhangibir şekilde yönlendirme ve güven temini. Ve veya dini bir içerik ile güven ve söze dayalı bir teminat verilmesi söz konusu değildir. Söz konusu kelimenin anlam teyidi bakımından bizden alacağınız herhangibir bilgi usül yada paylaşılan içerik veyahut temin edilen ürün veya malın dinsel bir doğruluğu veyahut herhangibir dinde yeri olma zorunluluğu veyahut yetkili bir merci nazarında onaylanmış olması gerekmemektedir. İletişime geçecek kişi veya kurumların bu uyarı nezdinde hareket etmesini ve söz konusu sorumluluğu üstlenmiyorlarsa katti suretle iletişime geçmemelerini iletişime geçilmesi halinde bu uyarıdaki açık ve dolaylı beyanlardaki şart ve koşulları okuyup anladığını kabul etmiştir. Kabul etmiyorsanız yazılı veya sözlü veyahut elektronik ortam aracılığıyla hiçbir şekilde iletişime geçmeyiniz. İslam dini veya başka bir din ve alt mezhepleri üzerinde sorumlu,yetkili yada bilir kişi değiliz. Böyle bir iddiamız olmadığı gibi bu düşüncede olarak iletişime geçen ve din,örf,ahlak ve maddi manevi kâr/zarar gibi konularda yaşayabileceğiniz herhangibir sıkıntıdan sizler sorumlusunuzdur. Bu sorumluluğu kabul etmiyor iseniz lütfen herhangibir sebepten iletişime geçmeyiniz. Aksi takdirse yukarıda bahsi geçen sorumluluk ve açıkca uyarılan risklere karşı havasalimi.com sitesi sitenin alan adı ve hosting sağlayıcıları. Söz konusu sitede GSM iletişim no (05330562936) bulunan kişi veya kişilerin söz konusu mecradaki e-posta ve form iletişim aracılığıyla görüşeceğiniz şahıs veya kurumların yasal hakları mahfuzdur. İş bu beyan açıkca teyit edilmiş ve iletişime geçen kişi,kurum veya organizasyonların özel veya tüzel birey ve oluşumların sorumluluğu açıkca kabul ettiği ve 18 yaşından büyük olduğunuzu aksi halde iletişime geçmeyeceğiniz herhangibir sebeple yaşayacağınız her nevi maddi manevi zararın yükümlülük ve sorumluluğunun size ait olduğunu açıkca belirtmekteyiz. Havasalimi.com üzerinden iletişime geçerek veya direk olarak satın aldığınız her türde ürün (PDF,EBOOK,EPOSTA,WHATSAPP MESAJI,SMS MESAJI,DİJİTAL YADA BASILI MEDYA,CD,DVD,VEFK,YAZILMIŞ DUA İŞARET SÖZCÜK VEYAHUT KAZINMIŞ DUA İŞARET SÖZCÜK VEYAHUT HERHANGİBİR FİZİKSEL MATERYAL) teslim edildiği andan itibaren iadesi kabul edilmeyecektir. Hiçbir şekilde Havasalimi.com aracılığıyla söz konusu ürün veya hizmet veyahut bilginin keyfi yada zaruri hiçbir mazeret ve sebeple para iadesi yapılmayacağını. Herhangibir ürün veyahut hizmet almadan önce iletişime geçmeniz halinde bu şartı okuyup açıkca anladığınızı ve kabul ettiğinizi kabul etmiyorsanız iletişime geçmemenizi ve kesinlikle ürün ve/veya hizmet alımı yapmamanızı hatırlatıyoruz. Havasalimi.com sitesi taraflara bildirmeden bu uyarı ve sözleşme üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kendini Havasalimi.com dahilinde tanıtan farklı herhangibir GSM veyahut sitenin içeriğinde bulunmayan herhangibir iletişim yoluyla yaşayacağınız herhangibir tür maddi manevi kaybınızda Havasalimi.com hukuki açıdan hedef gösterilemez. İş bu sözleşmeyi okuyup anladığınızı. Yaşayacağınız tüm maddi manevi zararların sorumluluğunun size ait olduğunu. Hiçbir şekilde herhangibir konuda Havasalimi.com sitesi ve içerik sağlayıcılarının ve iletişim bilgisi bulunan kişi ve kişilerin yükümlülüğü olmadığını. Verilen hiçbir bilgi veya içeriğin dini öğreti ve teşvik içermediğini. Hiçbir içerik veyahut fikri mülkiyetin İslam,Musevilik,Hristiyanlık veyahut başka bir dini oluşum veyahut yetkili kurumun ve gönüllü topluluğun kapsamında olmadığını. Tamamen kişisel merak ve gerçekliği kanıtlanmamış ve hiç bir şekilde garanti sunulmayan ürün,uygulama ve bilgilerden ibaret olduğunu. Söz konusu içerik ve veya ürün ve bilgi sebebiyle havasalimi.com un herhangibir dini ve inanç özgürlüğü kapsamında sorumlu tutulamayacağını. Söz konusu içeriklerdeki kişi olay ve örgülerin hayal ürünü olabileceğini bildiririz. Bu sözleşmeyi okuyup anladıysanız ve tüm sorumluluk ve maddi manevi zarar ve kayıp yükümlülüğünün sizde olduğunu hiç bir durumda Havasalimi.com üzerinden iletişime geçtiğiniz kişi ve kurumaların Havasalimi.com web sitesi içeriğinde yer alan iletişim ve bilgiler dışında, iletişim veyahut özel bilgilerini vermek zorunda olmadığını hatırlatarak kabul ediyorsanız iletişime geçebilirsiniz. Kabul etmiyorsanız iletişim kurmayınız.

İletişim Bilgilerimiz: (Uyarı: Bu Gsm Ve Mail dışında herhangibir iletişim mecrasından iletişime geçmeyiniz. Sizinle farklı bir GSM veya mail üzerinden iletişim kurmaya çalışarak kendisini Havasalimi.com içerik ve veya hizmet/ürün sağlayıcısı olarak tanıtan hiçkimseye itibar etmeyiniz)

GSM: 0533 056 29 36
E-Posta: havasalimican@yahoo.com

Teşekkürler. Havasalimi.com web sitesi yönetimi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir