Sözde Hoca ların Yalanları

sr

Merhaba dostlarım.

Öncelikle tüm alem-i İslam’ın Berat Kandili’nin mübarek olmasını hayır ve şefaate vesile olmasını cümle geçmişimizin ve nefsimizin noksanlık ve günahlarının Allah c.c. tarafından affedilip gönüllerin bu gecenin şerefiyle coşmasını ve iman ile yumuşamalarını yüce rabbimden dilerim.

Kardeşlerim… Bu yazıyı beni arayan ilim taliplilerinin soruları üzere yazmaya karar verdim. Allah c.c. nun izniyle bu ilmi bilmeden cahilce önermeler yapan ve bu ilimden kardeşlerimizi mahrum bırakmak için abartı ve korku salan. Daha da fenası insanların maddi ve manevi birikimlerini zedelemek üzere dolandırıcılık yapanların sıkca söylediği yalan ve fesadı Allah c.c. nun izniyle burada dökeceğim.

 

1. Cin,Hadim Hediye Etmek,Satmak veya vermek Mümkün Müdür?

Kardeşlerim bu sorunun cevabını vermek için öncelikle cin nedir? Hadim nedir? Hüddam nedir? bu meseleleri iyi kavramış olmak gerekir. Cinler beşer alemin zıttı olarak ateş anasırlı varlıklardır. Cin hususunun derinlerine inersek nasıl ki insanlığın sırları henüz çözülememişse cinnilerinde sırları henüz çözülemediği için Allah c.c. nun azametini ve her ilmin ve konunun sonsuz kapılara açıldığını görürüz. Kısaca söylemek gerekirse Cinler ile Hadimler farklı varlık türleri değillerdir. Hadimler cinlerin mertebe kazanmış halleridir. Hüddam ise çoğuludur yani 2 hadim hüddam demektir tamamen dil farkıdır arapça ile alakalıdır hüddam diye bir varlık YOKTUR. Misal vermek gerekir ise Cin cemaat Hadim imamdır.Hadimler ise hüddam demektir. Kardeşlerim diğer alemlerde mevkiler maddeye göre değil maneviyata göredir. Dolayısıyla takvaya göredir. Bu haseple şeytani hadim diye bir şey söz konusu değildir. Hadimler ulvi (yani nefisten yoksun tamamiyle Allah c.c. ya zikir ve göreve adanmış.) da değildir. Hadimler sülfidir kardeşlerim. Sülfi demek insani demektir. Beşer sapar demektir. Yönelişleri ulvide olsalar nefisleri vardır ve insanlar tarafından kötülüğe zorlanmaları mümkündür. Bu hal insan için fena bir ahval getireceği gibi ahiretinide yakıp yıkar.

Gel gelelim esas mevzuya. Bize hadim satan sözde hocalar sözde medyumlar olduğunu yüzüğe mühre veya doğrudan hadimi,cini göndererek cin veya hadim verdiklerini söyleyen sözde alimlerden söz ederler. Kardeşlerim hiç kimse maddesine hükmedemediği zatı zorlayamaz. Kimileri der ki cinlerim benim sözümden çıkamaz çıkarlarsa ölürler vs. Kardeşlerim biz o kimselerin cinlerini üzerlerinden Fatiha sure-i şerifini okuyarak aldığımızda o cinlere bu ahvali ve kepazeliği sorduk. Onların aslında o kimseyi kandırdığını oyun ettiğini ve hatta icabında bazen katledildiklerini gösterip onlarla eğlendiklerini onların ego ve kibirlerini şişirerek şeytan ile iş birliği ettiklerini söylediler. Bu öyle bir haldi ki bu zat-ı güzaf kimseler kendilerini Süleyman a.s. yada Muhammed Mustafa S.a.v. hazretlerinin soyundan veyahut daha fenası kendilerinin zat-ı mehdi hatta daha korkuncu sümme haşa Allah c.c. nun yeryüzündeki vekilleri olduğunu iddia edecek kadar sapıklaşmış takkesinin altında zehir cübbesinde katranla dolaşan kimselerdi. Kardeşlerim her kim size ben hadim veririm cin veririm ifrit veririm derse onu tevbeye davet edin. O kişi sapıklardandır. Ne ilim bilir ne ihsan tek derdi ego ve dünyeviyat ile kibrine kibir katmaktır. Bir yazımdada dediğim gibi haydi o cinleri ve hadimleri bir insana verip o rezili vezir yapsınlar. Elbette asla yapamazlar. Kardeşlerim bu tip kimselerle yapacağınız ticaret ve ilim kardanda ilimdende yoksun bir muhabbetten ötesi değildir. O cinler size kendini hadim diye tanıtır dahada fenası belki cidden size hizmet ettiğinbi sanırsınız peki öyleyse sorarım size cini hadimi böyle almak vardı madem neden devrin imamları şeyhleri ustaları yüzlerce formül ve davet yazdı? Bu sorunun cevabını düşünürseniz size cin ve hadim vereceğini söyleyenlerin şeytanilerin kepazesi olmuş kibrine kulluk eden kimseler olduğunu görürsünüz.

 

2. İlim üzere kitap okumak zararlı mıdır? İlim kitabı okuyan cin ve hadimlerle çalışan delirir mi? İlim adamı imandan eder mi? Herkes ilim öğrenebilir mi?

Bu ise yine acemi kardeşlerimizin sözde hoca ve medyumlarla konuşup aldığı cevaplardandır. İlim öğrenmek isteyen kardeşlerimizi bu işten caydırmak isterler. Onlara havas kitapalrı okumanın onları delirteceğini. Cinlerle (müslim olanlar ile) yada hadimlerle iş yapmanın onları imansız yapacağını söylerler. Bu ilmin herkesce öğrenilemeyeceğini ancak bahşedilebileceğini savunurlar.  Biz onları cahil sınıfında görürüz. İlim herkes içindir kardeşlerim. Allah c.c. zenginliği istediği kuluna ilmi ise isteyen kuluna verdiğini buyurmuştur. Sorarım size kardeşlerim kitap okuyup ilim öğrenmeyi kötü gören yada bunun imanı zayıflatacağını aklı götüreceğini söyleyen zatın bunları kendi icra etmesi kadar tezat ve saçma bir durum var mıdır? Sorsanız kendisinin ÖZEL olduğunu söyler. Oysa ki Allah c.c. tüm kullarının eşit olduğunu üstünlüğün takva ile olduğunu buyurmuştur. Takva ise gönüldedir ve insanın seçimindedir. Yani evet bu ilim iman gerektirir kardeşlerim. Ama bu imanı gönülde büyütmek coşturmak ve temiz tutmak sizin elinizdedir. O haseple kitap okumak kuralalra uyarak cin veya hadim davet etmek insanı ne delirtir nede zelil eder. Bunları size bir meşayıh (şeyh) dahi söylese farketmez. O şeyh veya herhangibir kimsenin buyruğu Allah c.c. nun buyruğundan elbette üstün olamaz. Haşa. Bu haseble kul ilim öğrenmek istiyorsa avuçlarını dilini ve kalbini rabbine çevirip dua etmesi ilim üzere icazet istemesi ve sonrasında doğru formüller ile şart ve kurallara uyarak adım adım ilerleyerek bu ilmi icra etmesi yeterlidir. Zira Allah c.c. istedikten sonra ol demesi kafiri ve o istemeden yaprak kımıldamaz. Burdanda şunu anlamak lazımdır ki bir şeyh in icazeti Allahın olma dediğini haşa oldurmaz. Ve bir icazet yoksunluğuda Allah ın ol dediğine engel değildir. O dilediğine dilediğini dilediği şekilde buyurur. Kul buna karşı koyamaz. Bu sebeple kardeşlerim şunuda anlamak lazımdır ki icazet bu ilimde şart değildir. Bu ilmin başı Adem a.s. dır adem babamıza icazeti Allah c.c. vermişti. Aynı şekilde kullarınada isterlerse ilim ihsan edeceğini buyurmuştu. Sizler sözde medyum sözde hoca ve çıkarcıların sözlerine aldırış etmeyin. Biri size ilim öğrenmeniz zararlı yada faydasız diyorsa bilin ki bu ilmin ve sırların yayılması onun maddi yada manevi zararınadır.

 

Matbaa’da basılmış kitaplar ve internetdeki formüller çalışır mı?

Kardeşlerim tek cevabı vardır: Çalışmaz.

Sebebi ise ilginçtir. Bugün matbaa da gerçek bir havas kitabı bastırmak için bir yayın kuruluşu ile irtibata geçerseniz kitap içeriğinin denetlendiğini icabında bazı şeylerin çıkartılmaya zorlandığı veyahut eksiltildiği. Bu duruma uyulmaması halinde kitabınızın basılmayacağını. Basılsa bile denetim kurumları tarafından toplatılıp hakkınızda yasal işlemin başlatılacağını öğrenirsiniz. Kısacası kardeşlerim matbaa kitaplarından hiçbir gerçek formül elde edemezsiniz. En azından son 100 yıl içinde basılmış olanlardan. İnternette ise bu işi sosyetik bir hobi zanneden avanakların yarım yamalak saçma formüllerini veya bilerek eksilttikleri formüllerden ötesini bulamazsınız. En güzeli bu ilmi el yazmalarından tecrübe etmek veyahut bizler gibi bilim ve ilim sunmaktan çekinmeyen, formülleri eksiltmeyen ve tecrübe ettiği formülleri Türkçe’ye çeviren kimselerden kitap olarak temin etmektir. Bizim bu hususta 2 adet kitabımız ve 2000 den fazla el yazması kitap mevcuttur. Temini için iletişime geçebilirsiniz.

İLETİŞİM: havasalimi@yandex.com