Havass İlmine merak duyan kimseler için uyarı!

fft1_mf8741
Selamunaleykum. Dostlarım havass ilmi bir maneviyat meseledir. Havass esasında ilimlerin genel adı ayrıcalık anlamına gelen bir kelimedir. İlim takva ve ihlas olmadan vuku bulacak bir mesele değildir. Bizlere gelip doğrudan davet isteyen yada sadece şunu verin bunu verin şu lazım değil bu olmasada olur diyen kimseleri muhattap almamaktayız. Şahsım adına ben Cân hoca ilimde 13 yıl çaba ve 2 yıl riyazet ile belli başlı sırlara nail olabildim. Bu süre zarfında elime geçen tek bir ilim kırıntısını dahi aşşa görüp sırt çevirmedim hamd olsun. Bize gelip cin daveti isteyen kardeşlerimize sesleniyorum. Kardeşlerim siz ilmin özünü anlamadan kurallarını vakitlerini usüllerini bilmeden tek bir kelimeyle dahi gelen bir cin veya hadim hüddam olsa buna yakın olmaya muaffak olamazsınız. Zira bu ilim davetlerden ibaret olsa yada davet dediğimiz şey gerçekten ilimde önemli bir yer tutsa ulema ve meşayıh takımının el yazmalarına ne gerek olurdu? Binlerce sayfalık eserler onlarca ciltlik kitaplar neden yazılırdı. Şu çok komiktir ki bir kimse bir cin ile Allah rızası dahilinde dostluk hasıl bulunca bir amel edeceğini sanır. A dostlarım şaşırmayın! Sizden aşşa olanı dost edinmek size mertebe katmaz. Bu yanlızca bizim batini ilimlerde ki elimiz ayağımız olmasını temenni ettiğimiz dostun bizim et ve kemikle aşamadığımız sınırları Allah c.c. nun izniyle aşması içindir, Velev ki… Hiç bir cin hadim hüddam ifrit marid feriştah veya başka bir mahlukat Allah ın dilemediği bir işi yapamaz. Aynı şekilde bu mahlukatlara yön vermeyi bilmedikten sonra sizlerde en basit bir cinni üzerinden dahi amel edemez. Hatta takva ve ihlasda sıkıntı ve boşluklarınız varsa cinni yi azdırırsınız. Oda azgınlığıyla sizi azdırıp hem o mahlukun günahını üstlenmiş hemde cehenneme zümre olma yolunda yuvarlanır gidersiniz. Bir kişi ehlisünnet yolunda olmadan sabah kahveye akşam meyhaneye gider halde iken daha imanını belkide kurtaramıyorken tutupda evliyaullahın keşfine ve Allah c.c. açtığı sırları keşfetmeye nasıl nail olabilir. Kardeşlerim bu şuna benzer. Size büyük bir yük gemisi veriliyor. Siz daha araba dahi kullanmayı bilmiyorken bunu kullanırım diye dümene geçiyorsunuz. Bu iş buna benzer sonunun felaket olacağını her aklı selim müslüman düşünerek bulabilir.Kişi ilme gıpta ve heves ediyorsa önce yürümeyi öğrenecek. Sonra koşmasını bilecek. Ondan sonra ders ve çileler içersinde ehliyet sahibi olacak. Ondan sonrada belki takva ve ihlas dairesi içinde keşfe kavuşup bir cinni ile görüşüp Allah c.c. nun helal dairesi içinde dostluk hasıl olacak. Kardeşlerim keşif bu işte önemlidir unutmayın ki evleriniz sokaklarınız meralarınız cinnilerle zaten dolup taşmaktadır. Mesele bir cinniyi getirtmek değil onunla konuşabilmektir. Yoksa dediğim gibi zaten çevremiz doludur. İnsan ilme rağbet ederde okumakdan çileden dem vurursa cahil olur. En tehlikeli cahil okumadan uğraşmadan ilim isteyen ilme susamış cahildir. Daha 3-4 kitap okumaya üşenen kardeşlerim. 2 günde cin çağırıp kendini evliyaullah olacağına haşa inandırmış kardeşlerim. Sizin kapınız bu kapı değildir. Bu kapıdan size ne bir fayda nede bir zarar doğar. Kişi eziyetini kendi nefsine yapar. Kardeşlerim sizler ilmi talep ediyorsanız okuyunuz. Önce Kuran-ı Kerim sonra hadis sonra tefsir sonra evliyaullah ve meşayıktan gelmiş eserleri okuyun. Zeminsiz yere bina dikilmez. Temel olmadan üst olmaz. Er olunmadan komutanlığa çıkılmaz. Bu merhaleleri unutup da bir anda kendini daire-i rabbanide bulacağını sanan gaflet ehline bu gafletten Allah c.c. ya sığınmalarını ve iki günlük hevesler için kadim ve daim olan Allah c.c. nun ilminden bir medet ummamalarını tavsiye ederim. Çaba ile Allah a dua eden fırsat ve yol arayan kardeşlerim müsnesna.