Havas Ilmi ile Büyü Arasındaki Fark Nedir?

Hamd, yüceler yücesi âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hakkıyla hamd’etmek kimsenin kârı değildir. O’nun sonsuz lütuflarına nail oluşumuz , şükürlerimizin karşılığı değil, Rahmaniyyetinin icabıdır.

Rahman ve Rahim isimlerinin hürmetine hamdımızı kabul buyur ya Rabb… Amin

Havas ilmi, Allah-ü Teâlâ’nın güzel isimleri ile gerek Kur’an-ı Kerim, gerekse diğer semavi kitaplardaki duaların belli bir ölçü ile tertip edilmesidir. Cenab-ı Hakk’ın her güzel ismi ile her duanın kendine mahsus havassı vardır. Bu ilim, her isim ve duanın miktar ve tertibini ortaya koyar. Büyük âlimlerin yazmalarında da havas ilmi bu şekilde beyan edilmektedir.

Neticeye ulaşmak için inanmak gerekir. Her işin bir havassı vardır, her bir harfin ve noktanın… Öylesine çizilmiş bir çizginin dahi… Lakin bu havassı topraktan suyu çıkarır gibi çıkartmalıdır. Toprak ve zerkular suya bulaşmadan, aynı şekilde su taşıp çıkaranı boğmadan… Bu haseb menkıbesinde havas ilmi erbabı tarafından işlenmelidir.  Havas alimleri bir tertip veya esmayı bir güzergah, imanı ise taşıt olarak görürler. O iman ile doğru güzergahın sonucunda Allah c.c.’nun rahmetine ve nuruna nail olurlar. Bu haseble kardeşlerim güzergahı gidecek kuvvetiniz, yolunuzu tayin edecek ilminiz, nura dayanacak maneviyatınız yoksa havas ilmi size yarar değil zarar getireceği için ilmi âlimlere bırakınız.

Havas ilmi muhtelif kısımlara ayrılır. Bunlar kısaca şöyledir:

Allah c.c.’nun keskin ve çok kıymetli isimleri

Esma ilmi (ruhaniyet esmalarının zikri ile yapılan ilimdir)

Harflerin ve rakamların sırları (ilmül vefk ve cifir)

Eşya ve maddenin sırrı (ilmül simya ve kenahur)

Şifre ve sembollerin sırları (ilmül tılsımat ve cifir)

Azaim ilmi (Azimet ve davetlerin sırları)

Cindar İlmi (Cin alemini kendine muhassır eden davet ve azimet ehillerinin ilmi)

Ledün İlmi (Herkes bende var der lakin ledün öğrenilmez, ledün verilir. Peygamber efendimiz s.a.v. ve diğer peygamberlerin ilmidir. Âhir zamanda bu ilme sahip olan olduğunu düşünmemekteyiz.)

Derin İlmi (Bu ilmin sırrını vakıf olanlar bilir. Açıklanması ve tarifi söz konusu değildir)

Bunların dışında kalan ilimler ise teorik ve felsefik ilimlerdir. Havas uygulamları bu sekiz ilmin altında toplanır.

Kardeşlerim büyü ise bu ilimlerin değiştirilip istikametin İblis’e yönlendirildiği, niyetin değiştiği kısımda başlar. Uygulama metodu değişmez, bu en büyük yanlıştır. Bir adam Fatiha-i Şerif’i okuyup Allah’ın izniyle bir cinli hastanın izalesi için uğraşabilir. Aynı şekilde gafletteki bir büyücü de yine aynı Fatiha-i Şerif’i okuyup bir insana cin musallat etmeye çalışabilir. Bu iki örnekte de usul aynı, niyet farklıdır. Bu haseple amellerin niyetlere göre olduğunu unutmamak gerekir. “Bunda Fatiha okunuyor, bu büyü olmaz” ya da “bunda cin isimleri geçiyor, bu büyüdür” demek saçma ve cahilce bir tanımdır. İlmi bilmeden hareket etmek, ilmi internette sağda solda basit kimselere tabi olarak öğrenmeye çalışmak kişinin akıl, ruh ve beden sağlığına zarar verir. En kötüsü ise imanına zarar verir. Havas ilmi bilenlere bırakılmalıdır. Öğrenmek isteyenler ise doğru kaynaklara yönelmelidir kardeşlerim. Havas ilmi büyü ile, büyü havas ile karıştırılmamalıdır. Bu büyük bir günahtır. Güzelliğin olduğu yerde pislik, pisliğin olduğu yerde güzellik olmaz. Kişi kendi cahilliğini gidermeden ilmi sorgularsa mazAllah imanından olabilir.

Her zaman tekrar ettiğimiz gibi:

İLİM KENDİNİ BİLENİNDİR. KENDİNİ BİLMEYEN İÇİN EZİYETTİR…

 

İLETİŞİM: havasalimi@yandex.com

Gerçek Havas İlmi El Yazması Eserler

Havas Sözlüğü

HAVAS KİTAPLIĞI

Merhaba sevgili dostlar.

Havas ilmi öğrenmek maksadıyla orijinal Arapça, Osmanlıca, Farsça el yazmalarını temin etmek isteyen kardeşlerimiz için elimizdeki el yazmaları listesinin bir kısmını burada paylaşmak istedim.

ÖRNEK RESİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ÖRNEK RESMİ GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ EL YAZMALARININ ALTI ÇİZİLİ ADINA TIKLAYIN.

KİTAP TEMİNİ İÇİN İLETİŞİM: havasalimi@yandex.com

Hz. Ali’nin Duası: Bu eserdeki dua Hz. Ali’ye atfedilmiş onun dilinden çıktığı söylenmiştir. En doğrusunu Allah c.c. bilir bizim bu güzide eser hakkında yorum yapma sıfatımız bulunmamaktadır.

El Kazvini’den Yaratılışın Sırları Kitabı: Tam ismi Acaibu’l-Mahlukat ve Garaibu’l-Mevcudat, olan bu kitap Cinler,Melekler,Şeytanlar  Dünyada yaşayan hayvanlar bitkiler ve farklı alemlerdeki mahlukatlar üzerine bilgiler içeren eşsiz bir kitaptır. Bu kitabın rehberliği özellikle farklı alemler hakkında bilgi edinmek isteyen kimselerin merakını cezbedecek ve akıllarını feth edecektir.

Alemler ve Astronomi El Yazması: Timbuktu civarında çölden çıkarılan bu eser içinde alemlerin ve astronominin ilişiğine dair sırlar barındırmaktadır.

Muayyed El Din El Tuğrai Simya Kitabı: Bu eser ortaçağ döneminin islami simya döktri ve sırlı formül ve uygulamalarını içermektedir. Simya ilmine merak salmış ehil kimselerin okumaya doyamayacağı bir eser.

Ali ibn Amir El Furkani: Ezoterik dua ve sırlar içeren maneviyat dolu bir el yazması.

Arapça El Yazması  Kuran-ı Kerim

Arapça El Yazması Aziz Yuhanna İncili

Arapça El Yazması Aziz Luka İncili

Arapça El Yazması Aziz Mark İncili

Arapça El Yazması Eski Ahit

Arapça El Yazması Tevrat

Cifir Matbu: Bu muhteşem eser Uluğ Bey hazretlerinin özellikle vefk ve cifir ilmine kendini adayanlara Allah c.c. nun izniyle muhteşem bir armağanıdır. İçerisinde noksansız tablolar şemalar bilgiler ve formüller içeren bu güzide eser özellikle estronominin havas etkileri ve vefk ilmi üzerine ihtisas yapmak isteyenlerin severek okuyup rahatca fehim edeceği bir eserdir.

Çeşmin Naife: Ezoterik ve mistik dualar içeren özel çalışmaların ve tecrübelerin eseri olan bu 17. yüzyıl yazması her havas ve maji erbabının elinin altında bulunmalıdır.

El Maliki’nin Tıp Kitabı: Endülüslü yazar Abdullah ibn  El Maliki’nin tecrübe ve derlemeleriyle ortaya çıkan 1000 den fazla bitki ve karışım ile her nevi hastalık ve cefa’nın Allah c.c. nun izni ile def ve izalesi için yazılmış eşsiz bir eser.

Enam-ı Şerif: Çeşitli şifalı uygulamalar içeren eşsiz bir yazma

Enam-ı Şerif 2: Çeşitli şifalı uygulamalar içeren eşsiz bir yazma

Acaibül Acaib: Acaiblerin acaibi anlamını taşıyan çok derin ilimlerin anahtarı olan bir yazma

Acaibül Uccab: Acaiblerin acaiblerinin de acaibi anlamındaki çokta anlatmaya mahal vermeyen ilmi kapılara bölmüş ve her kapının anahtarını için aktarmış sadece ariflerin çözebileceği eşsiz bir yazma.

Asrar-il Cezül: Binbir nevi sır ihtiva eden denenmiş formüller içeren bir yazma

Cifir İlmi Kitabı: Cifir ilmini bütün sırlarıyla anlamak ve deneyim etmek isteyenlerin okuması hatta özümsemesi gereken gerçek bir ilim bankası.

Samur Hindi: Yüzlerce kişi üzerinde denenmiş ve etkili olmuş sayısız muhabbet tılsımını içeren eşsiz ve eksiksiz bir el yazması.

TamTam Hindi: Muhabbet tefrik ve kahır ilimlerini kapsayan denenmiş yüzlerce formül ve eşsiz vefkler içeren eksiksiz bir eser.

Sihrul Celb: Büyü bozma ve sihir celbi konusunda başka kitaplarda görmediğimiz incelik ve ilmi içinde ihtiva etmekte.

Berhetiye Serhi: Berhetiye ilmini gerçekten öğreten ve berhetiyenin kullanım hususlarını eksiksiz ve denenmiş yollarla anlatan her ilmi kapsayan bir kitap.

Remilül Kenbar: Remil ilminin derin sırlarını ve kahinattaki her mukayeti remil ile yorumlamanın doğru eğitim ve uygulamalarını öğreten eşsiz bir eser.

Cevherül Havas: Havas ilminin farklı konularında mücerreb uygulamaların bulunduğu 235 yıl önce vefat etmiş Kutben Aslut bin Bekir isimli havas aliminin kendi özel notlarından oluşmakta.

Cin davetleri üzerine: Bu kitap cinlerle nikah kıyma yöntemlerinden onları kendinize ram etmeye kadar pek çok hassa yı denenmiş formüllerle meraklısına sunmakta.

Daire-i Ricaül Ğayb: Ricaül Ğayb erenlerinden ve onların başı Kutbun vezirleri ve erenlerin hikmetine mashar olmak isteyenlerin. Kutbun ve vezirlerinin yardım ve vekaletini isteyenlerin klavuzu olan bir el yazması cep boy kitap.

Davetname: Orjinal firdevsinin tüm feriştah aleminin sırlarını aktardığı bir yazma. Bu yazmayı barındıranlar cinni ve hadimlerden yardımcı edinmeyi bırakır.

Divanü Aferatül Seba: Bu el yazması haftanın 7 gününe hükmeden kudretli ifritlerin ve onların ordularını celb etmenin tehlikeli ve kuvvetli sırrını ihtiva eder.

El Evfak: Gazali hazretlerinin engin bilgisini aktardığı bu kitap arapça ve farsça olarak eksiksiz biçimde elimizde mevcuttur.

El Karin: Ruhani ilimler ve vefklerin ruhanileri üzerine güçlü ve denenmiş tarifler içeren bir eser.

El-Şifa: Muhteşem bir el yazması olmasının yanında her nevi ruhani ve cismani hastalığın bitkisel ve ruhani çözümünü içinde ihtiva etmekde. Hiç şüphesiz dertde devada Allah c.c. Dan.

Esrar-ı Ğasemi: Bu eserin eksiksiz arapçası az bulunur cinstendir ihtiva etti sırlar ise dehşet vericidir.

Evrad-ı Mevlana: Mevlana Celaleddin-i Rumi nin tesirli ve ruh okşayan mübarek dualarını eksiksiz halde içeren hoşluk verici bir maneviyata sahip el yazması.

Fazilet-i Yasin: Yâsin suresinin esrarları ve sırları ne bir kitaba nede bir akla sığar. Yazar olan alim elinin ve dilinin döndüğü kadarıyla Allah c.c. nun izniyle kendi şahit olduğu sırları ve Yâsin’in havaslarını bu el yazmasında toplamış.

Ferahname: Havas ın temellerini ve eşsiz bazı formüllerini içeren son derece sade bir uslüp ile büyük bir hazinenin kaleme alındığı eşsiz bir el yazması.

Garaib-Fi Sır: Daha ilk sayfalarından uygulamalar ve örnekler fışkıran eşsiz bir havas hazinesiyle donanmış mucizevi örnekler içeren bir yazma.

Havas-ı Besmele: Besmelenin eşsiz havaslarını ihtiva eden muhteşem bir el yazması.

Hayatül Heyavan: Hayvanlar aleminin sırlarını ve esrarını içeren. Neşeli ve bir o kadarda meraklısı için sırlar bahşeden eşsiz bir eser.

İncil: Çok eski ve el yazması bir incil.

Kahirül Ervah: Ervahın bilinmeyen sırlarını Allah c.c. nun izniyle bize aktaran eksiksiz halinin başka yerde bulunması çok zor olan bir eser.

Kenzül Zıhhatül Ednabiye: Dört ciltlik muhteşem bir eser sır ve şifa dolu.

Sadık Efendi Enam-ı: Sadık efendinin notlarını tuttuğu şahsi enam-ı şerifesi

Şemsül Maarif: Onu anlatmaya dil yetmez tüm sırlarıyla eksiksiz bir biçimde el yazması Şemsül Maarif.

Kitab-ül Bülhan: İfritler ve onların sırlarına ve tasallut oldukları hastaalr için sahih şifaları içeren eşsiz bir el yazması.

Hazine işaretleri Kitabı: Hazinelerin sırlarını çözmek isteyenler için eşsiz bir eser.

İmam-ı Şibli Cinlerin Esrarı: Bu eserin arapça ve eksiksiz hali az bulunur bizde mevcuttur orjinalindeki davet anlatımları içinde yer bulmaktadır 233 sayfa ve arapçadır.

Esmaül Hüsna Sırları: Molla Habibullah Şerif Kaşani efendinin eseridir ve esma-ül hüsnanın çeşitli havas ve esrarlarını anlatır vefkler ve uygulamalar sunar.

İbn-i Hasan’ın Tıp Kitabı: Tıbbi ilimlerle alakalı bir kitaptır

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki’den Kenzül zeheb

Osmanlıca Nur Risalesi

Abbasi Döneminden Kalma El Yazması

Anahtarlar El Yazması

Asrar-ül Vefk: Her konuda pek çok vefk davet ve uygulama içeren 300 küsür sayfalık eşsiz bir eser.

 

 

———–

ELİMİZDE YAKLAŞIK 2000 KÜSUR EL YAZMASI VARDIR. LÂKİN TÜM LİSTEYİ SADECE BİZİMLE DAHA ÖNCE ALIŞVERİŞ YAPMIŞ GÜVENİLİR KİMSELERE SUNMAKTAYIZ. HAVAS İLMİ HERKESİN ELİNE VERİLECEK BİR İLİM DEĞİLDİR, GÜVEN SORUNUMUZU HOŞ GÖRÜNÜZ

YUKARIDA ADI GEÇEN EL YAZMALARINDAN DENEDİĞİMİZ UYGULAMARI İÇEREN TÜRKÇE’YE ÇEVİRDİĞİMİZ MUHABBET TEFRİK DEFİNE VE DİĞER PEK ÇOK KONUDA DENENMİŞ FORMÜLLERİ KOYDUĞUMUZ 350 SAYFALIK KİTABIMIZ TÜRKÇE İSTEYENLER İÇİN MEVCUTTUR. 

 

UYARI: BAHSİ GEÇEN TÜM KİTAPLAR EL YAZMASI ESERLERDİR. HİÇBİRİ EKSİK VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ DEĞİLDİR. TAMAMI İLMİN ÜSTATLARI TARAFINDAN YAZILMIŞ EŞSİZ ESERLERDİR. KİTAPLAR KOPYA KORUMALI ŞEKİLDE TESLİM EDİLMEKTEDİR. BU HEM KİTABIN SİZDEN BAŞKASININ ELİNE GEÇMESİNİ ÖNLEMEKTE HEMDE HAKSIZLIĞI ENGELLEMEKTEDİR.

SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ: havasalimi@yandex.com

UNUTMAYIN: İLİM KENDİNİ BİLENİNDİR. KENDİNİ BİLMEYEN İÇİN İÇİ BOŞ BİR EZİYETTİR.