Havass İlmine merak duyan kimseler için uyarı!

fft1_mf8741
Selamunaleykum. Dostlarım havass ilmi bir maneviyat meseledir. Havass esasında ilimlerin genel adı ayrıcalık anlamına gelen bir kelimedir. İlim takva ve ihlas olmadan vuku bulacak bir mesele değildir. Bizlere gelip doğrudan davet isteyen yada sadece şunu verin bunu verin şu lazım değil bu olmasada olur diyen kimseleri muhattap almamaktayız. Şahsım adına ben Cân hoca ilimde 13 yıl çaba ve 2 yıl riyazet ile belli başlı sırlara nail olabildim. Bu süre zarfında elime geçen tek bir ilim kırıntısını dahi aşşa görüp sırt çevirmedim hamd olsun. Bize gelip cin daveti isteyen kardeşlerimize sesleniyorum. Kardeşlerim siz ilmin özünü anlamadan kurallarını vakitlerini usüllerini bilmeden tek bir kelimeyle dahi gelen bir cin veya hadim hüddam olsa buna yakın olmaya muaffak olamazsınız. Zira bu ilim davetlerden ibaret olsa yada davet dediğimiz şey gerçekten ilimde önemli bir yer tutsa ulema ve meşayıh takımının el yazmalarına ne gerek olurdu? Binlerce sayfalık eserler onlarca ciltlik kitaplar neden yazılırdı. Şu çok komiktir ki bir kimse bir cin ile Allah rızası dahilinde dostluk hasıl bulunca bir amel edeceğini sanır. A dostlarım şaşırmayın! Sizden aşşa olanı dost edinmek size mertebe katmaz. Bu yanlızca bizim batini ilimlerde ki elimiz ayağımız olmasını temenni ettiğimiz dostun bizim et ve kemikle aşamadığımız sınırları Allah c.c. nun izniyle aşması içindir, Velev ki… Hiç bir cin hadim hüddam ifrit marid feriştah veya başka bir mahlukat Allah ın dilemediği bir işi yapamaz. Aynı şekilde bu mahlukatlara yön vermeyi bilmedikten sonra sizlerde en basit bir cinni üzerinden dahi amel edemez. Hatta takva ve ihlasda sıkıntı ve boşluklarınız varsa cinni yi azdırırsınız. Oda azgınlığıyla sizi azdırıp hem o mahlukun günahını üstlenmiş hemde cehenneme zümre olma yolunda yuvarlanır gidersiniz. Bir kişi ehlisünnet yolunda olmadan sabah kahveye akşam meyhaneye gider halde iken daha imanını belkide kurtaramıyorken tutupda evliyaullahın keşfine ve Allah c.c. açtığı sırları keşfetmeye nasıl nail olabilir. Kardeşlerim bu şuna benzer. Size büyük bir yük gemisi veriliyor. Siz daha araba dahi kullanmayı bilmiyorken bunu kullanırım diye dümene geçiyorsunuz. Bu iş buna benzer sonunun felaket olacağını her aklı selim müslüman düşünerek bulabilir.Kişi ilme gıpta ve heves ediyorsa önce yürümeyi öğrenecek. Sonra koşmasını bilecek. Ondan sonra ders ve çileler içersinde ehliyet sahibi olacak. Ondan sonrada belki takva ve ihlas dairesi içinde keşfe kavuşup bir cinni ile görüşüp Allah c.c. nun helal dairesi içinde dostluk hasıl olacak. Kardeşlerim keşif bu işte önemlidir unutmayın ki evleriniz sokaklarınız meralarınız cinnilerle zaten dolup taşmaktadır. Mesele bir cinniyi getirtmek değil onunla konuşabilmektir. Yoksa dediğim gibi zaten çevremiz doludur. İnsan ilme rağbet ederde okumakdan çileden dem vurursa cahil olur. En tehlikeli cahil okumadan uğraşmadan ilim isteyen ilme susamış cahildir. Daha 3-4 kitap okumaya üşenen kardeşlerim. 2 günde cin çağırıp kendini evliyaullah olacağına haşa inandırmış kardeşlerim. Sizin kapınız bu kapı değildir. Bu kapıdan size ne bir fayda nede bir zarar doğar. Kişi eziyetini kendi nefsine yapar. Kardeşlerim sizler ilmi talep ediyorsanız okuyunuz. Önce Kuran-ı Kerim sonra hadis sonra tefsir sonra evliyaullah ve meşayıktan gelmiş eserleri okuyun. Zeminsiz yere bina dikilmez. Temel olmadan üst olmaz. Er olunmadan komutanlığa çıkılmaz. Bu merhaleleri unutup da bir anda kendini daire-i rabbanide bulacağını sanan gaflet ehline bu gafletten Allah c.c. ya sığınmalarını ve iki günlük hevesler için kadim ve daim olan Allah c.c. nun ilminden bir medet ummamalarını tavsiye ederim. Çaba ile Allah a dua eden fırsat ve yol arayan kardeşlerim müsnesna.

Gerçek Havas İlmi El Yazması Eserler

Havas Sözlüğü

HAVAS KİTAPLIĞI

Merhaba sevgili dostlar.

Havas ilmi öğrenmek maksadıyla orijinal Arapça, Osmanlıca, Farsça el yazmalarını temin etmek isteyen kardeşlerimiz için elimizdeki el yazmaları listesinin bir kısmını burada paylaşmak istedim.

ÖRNEK RESİMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN ÖRNEK RESMİ GÖRMEK İSTEDİĞİNİZ EL YAZMALARININ ALTI ÇİZİLİ ADINA TIKLAYIN.

KİTAP TEMİNİ İÇİN İLETİŞİM: havasalimi@yandex.com

Hz. Ali’nin Duası: Bu eserdeki dua Hz. Ali’ye atfedilmiş onun dilinden çıktığı söylenmiştir. En doğrusunu Allah c.c. bilir bizim bu güzide eser hakkında yorum yapma sıfatımız bulunmamaktadır.

El Kazvini’den Yaratılışın Sırları Kitabı: Tam ismi Acaibu’l-Mahlukat ve Garaibu’l-Mevcudat, olan bu kitap Cinler,Melekler,Şeytanlar  Dünyada yaşayan hayvanlar bitkiler ve farklı alemlerdeki mahlukatlar üzerine bilgiler içeren eşsiz bir kitaptır. Bu kitabın rehberliği özellikle farklı alemler hakkında bilgi edinmek isteyen kimselerin merakını cezbedecek ve akıllarını feth edecektir.

Alemler ve Astronomi El Yazması: Timbuktu civarında çölden çıkarılan bu eser içinde alemlerin ve astronominin ilişiğine dair sırlar barındırmaktadır.

Muayyed El Din El Tuğrai Simya Kitabı: Bu eser ortaçağ döneminin islami simya döktri ve sırlı formül ve uygulamalarını içermektedir. Simya ilmine merak salmış ehil kimselerin okumaya doyamayacağı bir eser.

Ali ibn Amir El Furkani: Ezoterik dua ve sırlar içeren maneviyat dolu bir el yazması.

Arapça El Yazması  Kuran-ı Kerim

Arapça El Yazması Aziz Yuhanna İncili

Arapça El Yazması Aziz Luka İncili

Arapça El Yazması Aziz Mark İncili

Arapça El Yazması Eski Ahit

Arapça El Yazması Tevrat

Cifir Matbu: Bu muhteşem eser Uluğ Bey hazretlerinin özellikle vefk ve cifir ilmine kendini adayanlara Allah c.c. nun izniyle muhteşem bir armağanıdır. İçerisinde noksansız tablolar şemalar bilgiler ve formüller içeren bu güzide eser özellikle estronominin havas etkileri ve vefk ilmi üzerine ihtisas yapmak isteyenlerin severek okuyup rahatca fehim edeceği bir eserdir.

Çeşmin Naife: Ezoterik ve mistik dualar içeren özel çalışmaların ve tecrübelerin eseri olan bu 17. yüzyıl yazması her havas ve maji erbabının elinin altında bulunmalıdır.

El Maliki’nin Tıp Kitabı: Endülüslü yazar Abdullah ibn  El Maliki’nin tecrübe ve derlemeleriyle ortaya çıkan 1000 den fazla bitki ve karışım ile her nevi hastalık ve cefa’nın Allah c.c. nun izni ile def ve izalesi için yazılmış eşsiz bir eser.

Enam-ı Şerif: Çeşitli şifalı uygulamalar içeren eşsiz bir yazma

Enam-ı Şerif 2: Çeşitli şifalı uygulamalar içeren eşsiz bir yazma

Acaibül Acaib: Acaiblerin acaibi anlamını taşıyan çok derin ilimlerin anahtarı olan bir yazma

Acaibül Uccab: Acaiblerin acaiblerinin de acaibi anlamındaki çokta anlatmaya mahal vermeyen ilmi kapılara bölmüş ve her kapının anahtarını için aktarmış sadece ariflerin çözebileceği eşsiz bir yazma.

Asrar-il Cezül: Binbir nevi sır ihtiva eden denenmiş formüller içeren bir yazma

Cifir İlmi Kitabı: Cifir ilmini bütün sırlarıyla anlamak ve deneyim etmek isteyenlerin okuması hatta özümsemesi gereken gerçek bir ilim bankası.

Samur Hindi: Yüzlerce kişi üzerinde denenmiş ve etkili olmuş sayısız muhabbet tılsımını içeren eşsiz ve eksiksiz bir el yazması.

TamTam Hindi: Muhabbet tefrik ve kahır ilimlerini kapsayan denenmiş yüzlerce formül ve eşsiz vefkler içeren eksiksiz bir eser.

Sihrul Celb: Büyü bozma ve sihir celbi konusunda başka kitaplarda görmediğimiz incelik ve ilmi içinde ihtiva etmekte.

Berhetiye Serhi: Berhetiye ilmini gerçekten öğreten ve berhetiyenin kullanım hususlarını eksiksiz ve denenmiş yollarla anlatan her ilmi kapsayan bir kitap.

Remilül Kenbar: Remil ilminin derin sırlarını ve kahinattaki her mukayeti remil ile yorumlamanın doğru eğitim ve uygulamalarını öğreten eşsiz bir eser.

Cevherül Havas: Havas ilminin farklı konularında mücerreb uygulamaların bulunduğu 235 yıl önce vefat etmiş Kutben Aslut bin Bekir isimli havas aliminin kendi özel notlarından oluşmakta.

Cin davetleri üzerine: Bu kitap cinlerle nikah kıyma yöntemlerinden onları kendinize ram etmeye kadar pek çok hassa yı denenmiş formüllerle meraklısına sunmakta.

Daire-i Ricaül Ğayb: Ricaül Ğayb erenlerinden ve onların başı Kutbun vezirleri ve erenlerin hikmetine mashar olmak isteyenlerin. Kutbun ve vezirlerinin yardım ve vekaletini isteyenlerin klavuzu olan bir el yazması cep boy kitap.

Davetname: Orjinal firdevsinin tüm feriştah aleminin sırlarını aktardığı bir yazma. Bu yazmayı barındıranlar cinni ve hadimlerden yardımcı edinmeyi bırakır.

Divanü Aferatül Seba: Bu el yazması haftanın 7 gününe hükmeden kudretli ifritlerin ve onların ordularını celb etmenin tehlikeli ve kuvvetli sırrını ihtiva eder.

El Evfak: Gazali hazretlerinin engin bilgisini aktardığı bu kitap arapça ve farsça olarak eksiksiz biçimde elimizde mevcuttur.

El Karin: Ruhani ilimler ve vefklerin ruhanileri üzerine güçlü ve denenmiş tarifler içeren bir eser.

El-Şifa: Muhteşem bir el yazması olmasının yanında her nevi ruhani ve cismani hastalığın bitkisel ve ruhani çözümünü içinde ihtiva etmekde. Hiç şüphesiz dertde devada Allah c.c. Dan.

Esrar-ı Ğasemi: Bu eserin eksiksiz arapçası az bulunur cinstendir ihtiva etti sırlar ise dehşet vericidir.

Evrad-ı Mevlana: Mevlana Celaleddin-i Rumi nin tesirli ve ruh okşayan mübarek dualarını eksiksiz halde içeren hoşluk verici bir maneviyata sahip el yazması.

Fazilet-i Yasin: Yâsin suresinin esrarları ve sırları ne bir kitaba nede bir akla sığar. Yazar olan alim elinin ve dilinin döndüğü kadarıyla Allah c.c. nun izniyle kendi şahit olduğu sırları ve Yâsin’in havaslarını bu el yazmasında toplamış.

Ferahname: Havas ın temellerini ve eşsiz bazı formüllerini içeren son derece sade bir uslüp ile büyük bir hazinenin kaleme alındığı eşsiz bir el yazması.

Garaib-Fi Sır: Daha ilk sayfalarından uygulamalar ve örnekler fışkıran eşsiz bir havas hazinesiyle donanmış mucizevi örnekler içeren bir yazma.

Havas-ı Besmele: Besmelenin eşsiz havaslarını ihtiva eden muhteşem bir el yazması.

Hayatül Heyavan: Hayvanlar aleminin sırlarını ve esrarını içeren. Neşeli ve bir o kadarda meraklısı için sırlar bahşeden eşsiz bir eser.

İncil: Çok eski ve el yazması bir incil.

Kahirül Ervah: Ervahın bilinmeyen sırlarını Allah c.c. nun izniyle bize aktaran eksiksiz halinin başka yerde bulunması çok zor olan bir eser.

Kenzül Zıhhatül Ednabiye: Dört ciltlik muhteşem bir eser sır ve şifa dolu.

Sadık Efendi Enam-ı: Sadık efendinin notlarını tuttuğu şahsi enam-ı şerifesi

Şemsül Maarif: Onu anlatmaya dil yetmez tüm sırlarıyla eksiksiz bir biçimde el yazması Şemsül Maarif.

Kitab-ül Bülhan: İfritler ve onların sırlarına ve tasallut oldukları hastaalr için sahih şifaları içeren eşsiz bir el yazması.

Hazine işaretleri Kitabı: Hazinelerin sırlarını çözmek isteyenler için eşsiz bir eser.

İmam-ı Şibli Cinlerin Esrarı: Bu eserin arapça ve eksiksiz hali az bulunur bizde mevcuttur orjinalindeki davet anlatımları içinde yer bulmaktadır 233 sayfa ve arapçadır.

Esmaül Hüsna Sırları: Molla Habibullah Şerif Kaşani efendinin eseridir ve esma-ül hüsnanın çeşitli havas ve esrarlarını anlatır vefkler ve uygulamalar sunar.

İbn-i Hasan’ın Tıp Kitabı: Tıbbi ilimlerle alakalı bir kitaptır

Şeyh Ali ebu Hayyullah El-marzuki’den Kenzül zeheb

Osmanlıca Nur Risalesi

Abbasi Döneminden Kalma El Yazması

Anahtarlar El Yazması

Asrar-ül Vefk: Her konuda pek çok vefk davet ve uygulama içeren 300 küsür sayfalık eşsiz bir eser.

 

 

———–

ELİMİZDE YAKLAŞIK 2000 KÜSUR EL YAZMASI VARDIR. LÂKİN TÜM LİSTEYİ SADECE BİZİMLE DAHA ÖNCE ALIŞVERİŞ YAPMIŞ GÜVENİLİR KİMSELERE SUNMAKTAYIZ. HAVAS İLMİ HERKESİN ELİNE VERİLECEK BİR İLİM DEĞİLDİR, GÜVEN SORUNUMUZU HOŞ GÖRÜNÜZ

YUKARIDA ADI GEÇEN EL YAZMALARINDAN DENEDİĞİMİZ UYGULAMARI İÇEREN TÜRKÇE’YE ÇEVİRDİĞİMİZ MUHABBET TEFRİK DEFİNE VE DİĞER PEK ÇOK KONUDA DENENMİŞ FORMÜLLERİ KOYDUĞUMUZ 350 SAYFALIK KİTABIMIZ TÜRKÇE İSTEYENLER İÇİN MEVCUTTUR. 

 

UYARI: BAHSİ GEÇEN TÜM KİTAPLAR EL YAZMASI ESERLERDİR. HİÇBİRİ EKSİK VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ DEĞİLDİR. TAMAMI İLMİN ÜSTATLARI TARAFINDAN YAZILMIŞ EŞSİZ ESERLERDİR. KİTAPLAR KOPYA KORUMALI ŞEKİLDE TESLİM EDİLMEKTEDİR. BU HEM KİTABIN SİZDEN BAŞKASININ ELİNE GEÇMESİNİ ÖNLEMEKTE HEMDE HAKSIZLIĞI ENGELLEMEKTEDİR.

SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ: havasalimi@yandex.com

UNUTMAYIN: İLİM KENDİNİ BİLENİNDİR. KENDİNİ BİLMEYEN İÇİN İÇİ BOŞ BİR EZİYETTİR.

Dularım nasıl daha tesirli olur?

Edilen duanın hak teala katında kabulü için yatsı namazını kıldıktan sonra yerinden kalkmadan ellerini aç ve samimiyetinle dua et sonrasında:

Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Cebbarü Ya Settarü Ya Razzakü Ya Muheyminü Ya Kadirü Ya Camiiü Ya Vedudü Ya Allah senden vaad ettiğini isterim sana zor yoktur ve sen azamet ve ikram sahibisin inandık ve tastik ettik senden başka İlah yoktur Hz. Muhammed S.A.V. senin kulun ve elçindir diyerek 19 kere: Ve kâle rabbukumud’ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn (Mü’min/60)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

(Ve Rabbimiz, şöyle buyurdu: “Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler, muhakkak ki hakir ve zelil olarak cehenneme girecekler.) -Mü’min/60

deyin ve; Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Cebbarü Ya Settarü Ya Razzakü Ya Muheyminü Ya Kadirü Ya Camiiü Ya Vedudü Ya Allah sen duamı kabül eyle beni muradıma eriştir diyip secde edin ve secdede 10 kez tekbir getirin.
Arından euzu besmele ile seccadenizi toplayarak kalkın.

Cinler Hakkında

Bir matbu'daki ifrit tasviri.

Bir matbu’daki ifrit tasviri.

Merhaba Dostlar.

Cinler ve cin davetleri hakkında çok fazla soru sorulmakta. Cinlerin hepsi şerri midir? Cinlerden korkmak gerekir mi?

Bu soruları yazımda elimden geldiğince cevaplayacağım. Öncelikle Cin daveti nedir? Sevgili dostlarım cin daveti çeşitli beldelerdeki ve çeşitli durumlardaki cinnileri gerek genel bir davet usulü ile gereksede o cinni veya müvekkilin kendi özel daveti ile olduğu belde ve durumdan kendi bulunduğumuz konuma getirtmektir. Bu bazen bir azimet okunarak yapılır bazen çeşitli kasemler getirilir ve malzemeler kullanılır. Bu malzemeler genel olabileceği gibi o cinninin davetinde kullanılması şart koşulan malzemelerde olabilir. Örnek olarak; Bir takım cinler sandal,paçuli,gül ve ak günlük kokularından beslenirler ve bu buhurların tüttürüldüğü yerlere bazen kendiliğinden gelirken bazende bir davet varsa normalden çok daha seri icabet ederler. Bu tür kokularla beslenenler genellikle iyi huylu uhrevi veya sülfi cinnilerdir. Lâkin bu tarz hoş ve bereketli tütsülerle beslenen cinniler size sakin birer eren gibi gelmesin! Çok tehlikeli ve öfkeli cinnilerde olabilirler. Yada bu kokularla beslenmeyi sevip yeterince arif olamamış toy cinlerde olabilirler. Bu nedenle davetlerde her zaman çeşitli tedbirler almalıyız. Açıkca korunma kullanmayın yazan davetler hariç her işimizde önce allaha sığınmalıyız sonrasında kul oalrak elimizden gelen tedbirleri almalıyız.

Cinlerin hepsi şerri midir? Bu soru yine çok sorulanlar arasında ve cevabı koca bir HAYIR. Dostlarım havas ilmine gönül vermiş biri iseniz size ilk önerim öncelikle Kuran-ı Kerim okumanız ve yaratılanlar, Yüce Rabbimiz, Cihanlar sultanı peygamberimiz (S.A.V.) ve daha nice şeyi öğrenerek Kuran’ın bilgi ışığını keşfetmenizdir. Konumuza dönecek olursak cinlerin hepsi kötü değildir pek çoğu kötülüğe meyilli olabilir lâkin içlerinde nice evliyalar nice erenler nice rabbani dairesinde makam ve nizam sahibi olanlar olduğunu kuranımızdan hadislerimizden ve çeşitli ulema kaynaklarından öğrenmek mümkündür. Tabii mümkün mertebe kitabın eski basımını bulmalı hatta mümkünse el yazmasını bulup direk orjinalini okumalı. çünkü bildiğiniz gibi kitaplar çokça değişime uğruyor ve kıymetini yitiriyor.

Cinlerden korkmak gerekir mi? Bu sorunun cevabı yok aslında şöyle ki… Eğer siz şüpheli veya doğrudan şerri ameller peşinde koşupda bunun üstü üstüne birde kalkıp daire-i ğayb’dan kutbun vezirleri gibi müvekkiller yada surelere müvekkil hadimler hüddam toplulukları feriştahlar çağrırsanız elbette korkmalısınız zira şerleri sizi mahfedecektir. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın. (Amin) Lâkin merak etmeyin şerle uğraşanlar da yine şerri cin ve şeytanlardan bir gün bedelini fazlasıyla çekeceklerdir. Bu hususun dışında sorumuz genel korkuysa kesinlikle cevap hayır. Zira cinlerden korkmak için bir sebep yoktur dostlarım. Allah c.c. kitabında buyurduğu gibi yalnızca “BENDEN KORKUN” diyerek korkunun sadece Allah c.c. ya karşı olması gerektiğini buyurmuştur. Ama elbette cinler insanlara zarar verebilir çünkü kulluğumuzdaki mümin olma hususundaki noksanlarımız bizi cinlere ve nice kötülüklere karşı savunmasız bırakıyor. Bu nedenle her zaman tedbirli dolaşmalıyız.

Bu yazımı burada sonlandıryorum dostlarım.Hayır dualarınızı eksik etmeyin selametle.